Menu Zamknij

Jesteśmy po to aby służyć

Fundacja św. Stanisława powstała po to aby nieść różnego rodzaju pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej jak i społecznej. Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy oraz włączenia się w dzieła naszej organizacji.

Św. Stanisław ze Szczepanowa

W osobie św. Stanisława łączą się dwie głębokie miłości: do Boga i Jego Prawa, oraz do wciąż kształtującej się Polski. Jako autorytet jest przykładem miłosierdzia, skromności, pracowitości i pilności.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie w ramach „Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19” przyznał Fundacji Św. Stanisława w Świdnicy dotację, której celem jest realizacja projektu pn. „Zakup środków dezynfekujących dla parafian diecezji świdnickiej” w ramach Programu COVID-19 ze środków Narodowego Instytutu Wolności.

Za przyznane środki finansowe pragniemy zakupić preparaty do szybkiej dezynfekcji rąk i powierzchni na bazie 75% alkoholu – bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze:

– 1200 szt. opakowań 1l. z atomizerem w cenie jednostkowej ok. 28,16 brutto – razem – 33792,00zł.,

– 162 szt. opakowań 5l. w cenie 100 zł. brutto – razem – 16200,00 zł.

Środki dezynfekcyjne zakupione w ramach projektu rozdysponujemy w następujący sposób:

– opakowanie 1 l. z atomizerem – 50 szt. do każdego dekanatu – razem – 1200 szt. w celu dalszej dystrubucji do każdego kościoła na terenie diecezji świdnickiej,

– opakowanie 5l. –  po 6 -7 szt. do każdego dekanatu – razem – 162 szt. (duże dekanaty otrzymają 7 szt., mniejsze po 6 szt. – łączna ilość nie przekroczy 162 szt.).