Menu Zamknij

O Fundacji

Fundacja św. Stanisława powstała po to aby nieść różnego rodzaju pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej jak i społecznej.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy oraz włączenia się w dzieła naszej organizacji.

W celu zapewnienia kompetentnej i profesjonalnej pomocy społecznej oraz wyrównywania szans w trudnej sytuacji życiowej rodzin, także w prowadzeniu szeroko rozumianej działalności charytatywnej na rzecz ubogich na terenie Diecezji Świdnickiej została powołana do istnienia Fundacja św. Stanisława z siedzibą w Świdnicy, przy Placu św. Jana Pawła II 1

Rada Fundacji:

przewodniczący: Ks. Tadeusz Chlipała,

Członkowie:

ks. Jan Gargasewicz,
ks. Wojciech Jarosław Dąbrowski
ks. Daniel Marcinkiewicz

Zarząd Fundacji:
przewodniczący: ks. Grzegorz Umiński

Konto bankowe: 

PKO Oddział Świdnica

86 1240 1978 1111 0010 8530 6773